Služby v cene dlhodobého prenájmu vozidla

 • dialničná známka Slovenská, Česká, Rakúska
 • sezónne prezutie
 • asistenčné služby
 • havarijné poistenie
 • kompletný pravidelný servis motorového vozidla
 • náhradné vozidlo - asistenčné služby
 • náhradné ubytovanie - asistenčné služby
 • krytie cestovných nákladov pri pokračovaní v ceste

Doklady potrebné k dlhodobému prenájmu vozidla

Fyzická osoba
 • platný občiansky preukaz, prípadne pas
 • Vodičský preukaz (musíte byť držiteľom minimálne 2 roky)
 • Platný tretí doklad (kreditná/platobná karta)
 • Minimálny vek vodiča - 23 rokov
Právnická osoba
 • Platný výpis z obchodného registra
 • Platný občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
 • Zmluvu o prenájme vozidla podpisuje konateľ spoločnosti, prípadne ním oprávnená osoba

Minimálna dĺžka prenájmu a obmedzenie kilometrov

Pri dlhodobom prenájme vozidla je počet kilometrov limitovaný na 4000 km/mesiac, prípadne po vzájomnej dohode je limit kilometrov neobmedzený. Dlžka prenájmu sú minimálne 3 mesiace. Pri prenájme dlhšom ako 3 mesiace je možnosť individuálnej zľavy.

Platba prevodom na účet k 1. dňu v mesiaci

Podmienky používania a odovzdania vozidla

Kaucia je stanovená vo výške 600 €. Vo vozidle je prísne zakázané fajčenie.

Kaucia slúži ako spoluúčasť pre prípad nehody spôsobenej nájomcom. Po vrátení nepoškodeného vozidla je táto záloha v plnej výške vrátená späť nájomcovi. Vozidlo sa odovzdáva vždy s plnou nádržou a čisté a pri vrátení musí byť tiež plná nádrž a vozidlo čisté. V prípade, že bude vozidlo značne znečistené, zafajčené alebo poškodené, z kaucie sa zaplatí prípadná oprava a čistenie motorového vozidla.